VERÓNICA LÓPEZ EN EL PLE DE HUI DEBATENT SOBRE ELS SALARIS MUNICPALS: Els salaris polítics han d’estar destinats a evitar corrupteles.

«Cal donar transparència total en tots els apartats i en este no anava a ser diferent, tot al contrari.»

«Hi ha que dignificar els salaris per a que qualsevol ciutadà o ciutadana puga tindre l’oportunitat de fer política, d’obtar a regir i que no tan sols puguen s’ho puguen permetre els cacics, que és al que ens espenta la Llei Reforma Local.»

«Des del PSPV-PSOE creiem que cal posar barreres a açò i que totes i tots puguem accedir a la política».

*******

VERÓNICA LÓPEZ EN EL PLENO DE HOY DEBATIENDO SOBRE LOS SALARIOS MUNICPALES: Los salarios políticos deben estar destinados a evitar corruptelas.

«Hay que dar transparencia total a todos los apartados y en este no iba a ser diferente, todo lo contrario.»

«Hay que dignificar los salarios para que cualqueir ciudadano o ciudadana pueda tener la oportunidad de hacer política, de obtar a regir y no que solo puedan permitírselo los caciques, que es a lo que nos empuja la Ley Reforma Local.»

«Desde el PSPV-PSOE creemos que hay que poner barreras a esto y que todas y todos podamos acceder a la política.»

Vídeo del Pleno del 23 de junio de 2015