Emaus4Des del PSPV-PSOE Altea una vegada més ens posem al costat dels treballadors i treballadores d’EMAUS, i així ho hem fet este matí en la concentració que ha tingut lloc en la Plaça de l’Ajuntament, on porten acampats reivindicant els seus drets i els dels menors fa ja una setmana.
Amb ells hem reivindicat el respecte per la seua labor i treball, amb ells hem cridat per a que Conselleria destine els diners que toca a esta fundació.
Tant els treballadors i treballadores com els menors i dones ateses en EMAUS no es mereixen el tracte de menyspreu de la Conselleria de Benestar Social.
**************************************
Desde el PSPV-PSOE Altea nos ponemos una vez más del lado de los trabajadores y trabajadoras de EMAUS y así lo hemos hecho esta mañana en la concentración que ha tenido lugar en la Plaza del Ayuntamiento, donde llevan acampados reivindicando sus derechos y los de los menores hace ya una semana.
Con ellos hemos reivindicado el respecto por su labor y trabajo, con ellos hemos gritado para que Conselleria destine el dinero que toca a esta fundación.
Tanto los trabajadores y trabajadoras, como los menores y mujeres atendidas en EMAUS no se merecen el trato de menosprecio de la Conselleria de Bienestar Social.