Ayuda para libros de texto

LA REGIDORA D’EDUCACIÓ VICENTA PÉREZ, INFORMA SOBRE LA CONVOCATORIA D’AJUDES PER A LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR PER AL CURS 2015-2016

La Regidoria d’Educació encapçalada per l’edil socialista Vicenta Pérez ha informat sobre la convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text per a primer cicle de primària i ajudes de material escolar per a l’alumnat d’infantil per al curs 2015-2016 dels diferents col·legis públics de la localitat, amb un total de 20.000€ destinats a ajudar les famílies alteanes enfront de la despesa que suposa l’inici de curs.

La Edil d’Educació ha explicat que aquesta ajuda, a hores d’ara, es troba en tràmits administratius a l’espera de la seva publicació al BOP, però, donat que es voluntat de la regidora que tothom siga coneixedor per a poder demarar-la, ha volgut adelantar la informació. Els requisits, entre altres, son: adquirir els llibres de text en qualsevol de les llibreries de la localitat, estar al corrent de les obligacions tributàries municipals i estar empadronat a Altea.

Les sol·licituds es presentaran del 8 de setembre al 8 d’octubre del 2015 en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, es podrà trobar la informació al respecte en la web de l’Ajuntament www.altea.es i en les Oficines d’Atenció al Ciutadà.

Al mateix temps Vicenta Pérez ha volgut informar que s’han destinat 14.000€ per al projecte de socialització de llibres a les escoles amb la distribució que les mateixes AMPAS han decidit.

*******

LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN VICENTA PÉREZ, INFORMA SOBRE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2015-2016

La Concejalía de Educación encabezada por el edil socialista Vicenta Pérez ha informado sobre la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto para primer ciclo de primaria y ayudas de material escolar para el alumnado de infantil para el curso 2015-2016 de los diferentes colegios públicos de la localidad, con un total de 20.000€ destinados a ayudar a las familias alteanas frente al gasto que supone el inicio de curso.
La Edil de Educación ha explicado que esta ayuda, en estos momentos, se encuentra en trámites administrativos a la espera de su publicación al BOP, sin embargo, dado que se voluntad de la concejala que todo el mundo sea conocedor para poder solicitarla, ha querido adelantar la información. Los requisitos, entre otros, sueño: adquirir los libros de texto en cualquiera de las librerías de la localidad, estar al corriente de las obligaciones tributarias municipales y estar empadronado en Altea.
Las solicitudes se presentarán del 8 de septiembre al 8 de octubre de 2015 en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, se podrá encontrar la información al respeto en la web del Ayuntamiento www.altea.es y en las Oficinas de Atención al Ciudadano.

Al mismo tiempo Vicenta Pérez ha querido informar que se han destinado 14.000€ para el proyecto de socialización de libros a las escuelas con la distribución que las mismas AMPAS han decidido.