Parcela Santa Teresa

El edil socialista de infrestructuras aten a les queixes ciutadanes i ordena l’adequació d’una parcel.la pública en el poble antic

Les noves tecnologies ens permeten arribar en temps reial a moltíssims llocs i a moltíssimes persones que d’un altra manera seria molt difícil, de fet i gràcies a estos avanços la Regidoria d’Infraestructures encapçalada per Roque Ferrer va rebre esta mateixa setmana un queixa a través de les xarxes socials sobre l’estat de la parcel·la pública situada entre el C/Santa Teresa i C/Calvari.

L’Edil Socialista de l’actual coalició de govern va donar l’orde als jardiners de l’Empresa Pública per a que procediren a la neteja i desbrossament de la zona que ja ha quedat totalment preparada.

Esta és una mostra més de la implicació del Partit Socialista la ciutadania i l’interés per resoldre com més prompte millor les queixes o problemes dels alteans i alteanes.

Parcela en Santa Teresa

*******

El edil socialista de infraestructuras responde a las quejas ciudadanas y ordena la adecuación de una parcela pública en el casco antiguo

Las nuevas tecnología nos permiten llegar en tiempo real a muchísimos lugares y personas que de otra forma sería muy difícil, de hecho la Concejalía de Infraestructuras encabezada por Roque Ferrer recibió esta misma semana un queja a través de las redes sociales sobre el estado de la parcela pública situada entre la C/Santa Teresa y C/Calvari.

El Edil Socialista dio la orden a los jardineros de la Empresa Pública para que procediesen a la limpieza y desbroce de la zona que ya ha quedado totalmente acondicionada.

Esta es una muestra más de la implicación del Partido Socialista con la ciudadanía y el interés en resolver lo antes posible las quejas o problemas de los alteanos y alteanas.

Parcela en Santa Teresa